Projekty UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Kolaż produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich” mająca na celu stworzenie w miejscowości Źródła stacjonarnego punktu sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych z Krainy Łęgów Odrzańskich oraz plenerowego punktu sprzedaży w postaci weekendowych jarmarków w sadzie “Owoce Lutyni”, , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Projekt dofinansowany z UE
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Kolaż Produktów Lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich
W ramach projektu utworzono w miejscowości Źródła stacjonarny punkt sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych z Krainy Łęgów Odrzańskich oraz plenerowy punkt sprzedaży w postaci weekendowych jarmarków w sadzie “Owoce Lutyni”,
który będzie funkcjonował od wczesnej wiosny do jesieni. W obydwu miejscach istnieje możliwość nabycia i uzyskania informacji o produktach rolnych, spożywczych, rękodzielniczych oraz o usługach Krainy Łęgów Odrzańskich.